Slatkovodna akvaristikaMorska akvaristikaFragshop koraljiRibnjaciTeraristika

 

Opći uvjeti poslovanja


Opći uvjeti poslovanja AQUASHOP internet trgovine sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot-UPB1). Internet trgovina AQUASHOP je internet trgovina kojom upravlja BIOM AV aquaristika in vivaristika d.o.o. (u daljnjem tekstu prodavatelj).

 

BIOM AV akvaristika in vivaristika d.o.o.
Kidričeva 14
SLO - 1236 Trzin 

Matična št.: 2350157
ID za DDV: SI96867906
Porezni obveznik: Da

Tvrtka je registrirana kod Okružnog suda u Ljubljani.
št. reg. vpisa SRG 2008/13585 

Transakcijski račun: SI56 0313 1100 0528 652
IBAN CODE: SI5603131100-0528652
S.W.I.F.T. CODE: SKBASI2X

 

Tel: +386 (0)40 813 139     
Fax.: +386 (1) 56 44 186

E-mail: info@aquashop.si

 

Cijena proizvoda

Naručivanje u online trgovini Aquashop odvija se putem interneta 24 sata dnevno i 7 dana u tjednu. Možete odabrati i naručiti proizvode dostupne u popisu proizvoda. Svi proizvodi navedeni na ovim stranicama dostupni su do isteka zaliha. Sve cijene izražene su u eurima i uključuju porez na dodanu vrijednost.

 

Sve redovne i akcijske cijene vrijede do isteka zaliha. Ukoliko su naručeni proizvodi rasprodani prije obrade narudžbe, kupac će o tome biti pravovremeno obaviješten. U tom slučaju kupac može odustati od narudžbe. Akcijske cijene proizvoda ne vrijede nakon obnove zaliha.

 

Povrat robe

Kupac je dužan po primitku robu provjeriti i eventualne nepravilnosti ili oštećenja odmah pisanim putem prijaviti dostavljaču ili (u slučaju osobnog preuzimanja) prodavatelju, te s prodavateljem dogovoriti zamjenu robe ili povrat novca.

 

Prilikom kupnje robe putem internet trgovine, kupac ima pravo obavijestiti prodavatelja pisanim putem na info@aquashop.si, poštom na našu adresu ili faksom (01/ 564 41 86) u roku od četrnaest (14) dana od primitka robe. robu, da odustane od ugovora. Smatra se da je kupac robu vratio na vrijeme ako je robu pošalje prije isteka roka za povrat od 14 dana.

 

U slučaju odustajanja od ugovora, prodavatelj vraća sve primljene uplate najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju.

 

Prodavatelj može zadržati povrat primljenih uplata do zaprimanja vraćene robe ili dok kupac ne dostavi dokaz da je robu poslao natrag, osim ako prodavatelj ne nudi mogućnost da sam preuzme vraćenu robu.

 

Ako je kupac već primio robu i odustaje od ugovora, mora robu neoštećenu, u originalnom, neoštećenom pakiranju i u nepromijenjenoj količini o svom trošku poslati ili isporučiti prodavatelju u roku od četrnaest (14) dana od obavijesti. o odustajanju od ugovora. Ako kupac šalje robu, dužan je osigurati da proizvod bude pravilno zaštićen.

 

Prodavatelj nije dužan primiti robu ako je roba uništena izvan jamstva, oštećena, (djelomično) izgubljena, korištena ili joj se smanjila količina, osim ako je roba bila u takvom stanju prije primitka i kupac/primatelj je o tome odmah obavijestio prodavatelj, dostavljač ili trgovac od kojeg je primio robu. Potrebno je priložiti kopiju originalnog računa. Povrat primljene robe izvan jamstva prodavatelju u roku od četrnaest (14) dana od primitka smatra se obavijesti o odustajanju od ugovora. Kupac je dužan snositi troškove nastale i uslijed povrata kupljenog artikla.

 

Ukoliko je kupac sukladno važećim zakonskim propisima i uvjetima poslovanja obavijestio ponuđača da odustaje od ugovora te je primljenu robu u zakonskom roku vratio neoštećenu, nekorištenu, u originalnom pakiranju i u istoj količini, prodavatelj će mu vratiti svu već plaćenu kupoprodajnu cijenu u roku od 14 dana od primitka odustajanja od ugovora. Prodavatelj također može zamijeniti predmet na zahtjev kupca.

 

Robu po narudžbi kupca, izvan naše redovne ponude, te žive organizme (ribe, biljke, beskralježnjaci) NE MOŽETE vratiti!

 

Jamstvo i povrat robe zbog reklamacije

Svi proizvodi u akciji imaju jamstvo uvoznika ili proizvođača, kao i zajamčeni servis i rezervne dijelove. Za pravo na jamstvo i servisno održavanje kupac se može obratiti nama ili izravno proizvođaču.

 

Prilikom ostvarivanja jamstva vrijede uvjeti jamstva navedeni na jamstvenom listu koji mora biti priložen uz proizvod ili sadržan na računu. Jamstvo je važeće uz pridržavanje uputa na jamstvenom listu i uz predočenje kopije računa. Jamstvo se u pravilu ne odnosi na: žarulje, hranu, biljke, baterije, softver, Ni-Cd i NiMH baterije i akumulatore, osigurače, elektroničke komponente i sl.

 

Informacije o jamstvu također su navedene na stranici pojedinačnog proizvoda. Ako ove informacije nisu dostupne, proizvod je izvan jamstva ili su informacije trenutno nepoznate. U tom slučaju kupac nas može kontaktirati kako bismo ga obavijestili o aktualnim podacima.

 

Kupac je dužan po primitku robu provjeriti i eventualne nepravilnosti ili oštećenja odmah prijaviti dostavljaču ili (u slučaju osobnog preuzimanja) osoblju trgovine, te nakon toga s prodavateljem dogovoriti zamjenu robe ili povrat novca. cijena. Prodavatelj nije dužan postupati s naknadnim prijavama nedostataka ili oštećenja izvan jamstva, jer nije moguće naknadno utvrditi jesu li nedostaci ili oštećenja nastala prije ili nakon preuzimanja robe.

 

Sve troškove povrata snosi prodavatelj. Ukoliko proizvod nema priložen jamstveni list, primjenjuje se izdani račun kao jamstvo. Ukoliko vraćate proizvod pod jamstvom, isti je korišten i nije ga potrebno slati u originalnom pakiranju, ali priložite sve artikle kupljene. Ne prihvaćamo plaćanje otkupnine!

 

U slučaju reklamacije, kupac može, sukladno zakonskim ograničenjima, zatražiti zamjenu artikla, njegov popravak ili povrat kupoprodajne cijene.

 

Povratna adresa:

BIOM AV d.o.o.
Hrastovec 16, IOC Trzin
1236 Trzin

 

Reklamacijski zapisnik možete otvoriti na linku (klik)

 

Materijalni nedostatki

Kupac ima pravo tražiti materijalni nedostatak kod proizvoda kada:

 

  • artikal nema svojstva potrebna za njegovu normalnu uporabu ili promet
  • artikal nema svojstva koja su nužna za određenu namjenu za koju ga kupac kupuje, a koja su prodavatelju bila poznata ili su morala biti poznata
  • artikal nema svojstva i značajke koje su izričito ili prešutno dogovorene ili propisane
  • prodavatelj je isporučio artikl koji ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je uzorak ili model prikazan samo radi obavijesti.

 

Kupac može ostvariti svoja prava zbog materijalnog nedostatka ako o nedostatku obavijesti prodavatelja u roku od dva (2) mjeseca od dana kada je nedostatak otkriven.

 

Kako se provjerava prikladnost artikla?

Provjerava se drugim, besprijekornim artiklom iste vrste, a istovremeno i izjavama proizvođača ili oznakama na samom artiklu.

 

Tvrđenje činjenične pogreške

Kupac nas je dužan u zakonskom roku obavijestiti o stvarnom nedostatku, uz točan opis istih te nam ujedno omogućiti pregled artikla. Obrazac za prijavu materijalne pogreške nalazi se na linku (klik) 

 

Pravo na isticanje materijalnog nedostatka na artiklu pobliže je uređeno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513#

Ukoliko postojanje nedostatka na proizvodu nije sporno, prodavatelj je dužan udovoljiti zahtjevu kupca u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od osam (8) dana.
Prodavatelj će kupcu odgovoriti na zahtjev u pisanom obliku najkasnije u roku od osam (8) dana od primitka istog, ako osporava postojanje nedostatka na robi ili nepravilnosti u pruženoj usluzi.

 

Kupac može reklamirati nedostatak robe u roku od dvije (2) godine od isporuke robe.
Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke robe koji se pokažu nakon isteka dvije (2) godine od isporuke artikla.


Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke robe koji se pokažu nakon isteka dvije (2) godine od isporuke artikla.

 

Odricanje odgovornosti

Internet trgovina Aquashop radi po principu kataloške prodaje. Podaci o isporuci i opisi proizvoda kreirani su na temelju informacija koje dostavljaju dobavljači proizvoda i služe samo u informativne svrhe. Unatoč nastojanju da se trgovina i rokovi dostave stalno ažuriraju, može se dogoditi da se karakteristike proizvoda, njihova cijena i dostava mijenjaju tako brzo da ne uspijemo ispraviti podatke, a proizvodi i dalje budu varljivi na popisu internet trgovine.

 

U slučaju veće promjene koja bi utjecala na funkcionalnost, cijenu ili druge bitne karakteristike naručenog proizvoda, prodavatelj će o tome obavijestiti kupca. Kupac ima pravo odustati od narudžbe, zamijeniti je za drugi proizvod ili ukloniti proizvod iz narudžbe ako je naručio više proizvoda.


Pritužbe i sporovi

U slučaju problema kupac se može obratiti Aquashop internetskoj trgovini telefonom na 01/56 44 188 ili 040/813 139 ili e-mailom na info@aquashop.si. Prigovor se podnosi putem e-mail adrese info@aquashop.si. Žalbeni postupak je povjerljiv.

 

Trgovac će u roku od pet (5) radnih dana potvrditi da je zaprimio prigovor te u roku od osam (8) dana obavijestiti korisnika (kupca) o tijeku postupka. Trgovac će se potruditi da se eventualni sporovi riješe sporazumno i brzo. Ukoliko se sporazumno rješenje spora ne postigne, za rješavanje svih sporova između Trgovca i korisnika (kupca) isključivo je mjesno nadležan stvarno nadležni sud u Ljubljani.

 

Za ove Opće uvjete poslovanja i za sve sporove između trgovca i korisnika (kupca) mjerodavno je i primjenjuje se slovensko materijalno i procesno pravo. Na sve odnose te prava i obveze koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Obveznog zakonika, Zakona o elektroničkom poslovanju na tržištu, Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o zaštiti potrošača.

 

Aquashop internet trgovina je svjesna da je bitno obilježje potrošačkih sporova nesrazmjer između ekonomske vrijednosti zahtjeva i vremena i troškova potrebnih za rješavanje spora, što je ujedno i glavna prepreka da potrošač ne pokrene spor prije sud. Stoga se trudimo sve eventualne sporove riješiti sporazumno.

 

Izvansudsko rješavanje sporova

Sukladno zakonskim normama Davatelj ne priznaje niti jednog pružatelja usluga izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova nadležnim za rješavanje potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti sukladno Zakonu o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova.

 

Internetska trgovina Aquashop, koja kao ponuđač roba i usluga omogućuje online trgovinu na području Republike Slovenije, na svojim web stranicama objavljuje elektroničku poveznicu na platformu za online rješavanje potrošačkih sporova (SRPS).

 

Platforma je dostupna potrošačima na donjoj poveznici:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

 

Navedena uredba proizlazi iz Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o internetskom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2016/2004 i Direktiva 2009/22/EZ.

 

Proizvodi po narudžbi

Za proizvode višeg cjenovnog razreda, proizvode koji se iznimno rijetko prodaju te proizvode koji se naručuju od proizvođača/dobavljača i izrađuju se nestandardno, prodavatelj i kupac dogovaraju rok isporuke, način plaćanja i dostavu.

 

Autorska prava

Svi članci, vodiči za kupnju i slikovni materijal te opisi proizvoda vlasništvo su njihovih autora i ne smiju se reproducirati bez dopuštenja.

Prodavatelj nije odgovoran za pravopisne, cjenovne ili tekstualne pogreške. Zadržavamo pravo promjene cijena. Sve slike proizvoda su simbolične i ne jamče stvarne karakteristike proizvoda.

 

Internet trgovina AQUASHOP
BIOM AV d.o.o.

 

  

Zadovoljstvo kupnjom!

Sukladno s važećim zakonodavstvom
zajamčeno zadovoljstvo kupnjom!

 

Brza dostava!

Povoljno i brzo slanje u
roku 24 sata.


Zaštita osobnih podataka!

Vaši osobni podaci zaštićeni su u skladu
s važećim zakonodavstvom.


Razne mogućnosti plaćanja!

Razne vrste plaćanja, kredit i obročna
plaćanja.

 

Kolačići za analizu
Koriste se za bilježenje analize opskurnosti web stranice i pružaju nam podatke kako bismo pružili bolji korisnički doživljaj.
Kolačići za društvene mreže
Kolačići su potrebni za dodatke za dijeljenje sadržaja s web mjesta društvenih medija.
Oglašavanje kolačića
Ciljaju ciljano oglašavanje na temelju prošlih korisnika na drugim web mjestima.
Što su kolačići?
Posjetom i korištenjem web mjesta pristajete na korištenje i snimanje kolačića.OK Saznajte više o kolačićima