Podatki o podjetju

 

BIOM AV akvaristika in vivaristika d.o.o.
Kidričeva 14
SLO - 1236 Trzin 

Matična št.: 2350157
ID za DDV: SI96867906
Smo davčni zavezanec

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani 
št. reg. vpisa SRG 2008/13585 

Transakcijski račun: 10100-0053675333
IBAN CODE: SI5610100-0053675333
S.W.I.F.T. CODE: BAKO SI 2X

Tel: +386 (0)40 813 139
       
Fax.: +386 (1) 56 44 186

E-mail: info@aquashop.si


NASLOV ZA OSEBNE PREVZEME BLAGA:

Aquashop.si, OIC Trzin, Hrastovec 16, 1236 Trzin