Sladkovodna akvaristikaMorska akvaristikaFragShop koraleRibnikiTeraristika

 

Splošni pogoji poslovanja

 

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine AQUASHOP so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB1).  Spletna trgovina AQUASHOP je spletna trgovina, ki jo upravlja BIOM AV akvaristika in vivaristika d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec).

 

BIOM AV akvaristika in vivaristika d.o.o.
Kidričeva 14
SLO - 1236 Trzin 

Matična št.: 2350157
ID za DDV: SI96867906
Smo davčni zavezanec

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani 
št. reg. vpisa SRG 2008/13585 

Transakcijski račun: SI56 0313 1100 0528 652
IBAN CODE: SI5603131100-0528652
S.W.I.F.T. CODE: SKBASI2X

Tel: +386 (0)40 813 139
     
Fax.: +386 (1) 56 44 186

E-mail: info@aquashop.si

 

Cena izdelkov

Naročanje v spletni trgovini Aquashop poteka v slovenskem jeziku prek interneta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izbirate in naročate lahko izdelke, ki so na voljo v seznamu izdelkov. Vsi izdelki, navedeni na teh straneh, so na voljo do odprodaje zalog. Vse cene so navedene v evrih ter vsebujejo davek na dodano vrednost.

 

Vse redne cene in cene izdelkov v akciji veljajo do odprodaje zalog. V kolikor naročeni izdelki v akciji poidejo pred obdelavo naročila, bo kupec o tem še pravočasno obveščen. Kupec lahko v tem primeru odstopi od naročila. Akcijske cene izdelkov ne veljajo po obnovitvi zaloge.

 

Vračilo blaga

Kupec je ob prevzemu dolžan blago preveriti in morebitne nepravilnosti ali poškodbe takoj sporočiti dostavljalcu ali (ob osebnem prevzemu) pismeno prodajalcu, nato pa se s prodajalcem dogovori za zamenjavo blaga ali vračilo kupnine.

Pri nakupu blaga prek spletne trgovine ima kupec pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prejemu blaga prodajalcu pisno sporoči na info@aquashop.si, prek običajne pošte na naš naslov ali po telefaksu (01/ 564 41 86), da odstopa od pogodbe. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

V primeru odstopa od pogodbe prodajalec najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Prodajalec lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če prodajalec ponudi možnost, da sam prevzame vrnjeno blago.

Če je kupec blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano, v originalni , nepoškodovani embalaži in v nespremenjeni količini na svoje stroške odposlati ali dostaviti prodajalcu v štirinajstih (14) dneh po sporočilu od odstopa pogodbe. Če kupec blago pošilja, mora poskrbeti za primerno zaščito izdelka.

Prodajalec blaga ni dolžen sprejeti, če je blago izvengarancijsko uničeno, pokvarjeno, (delno) izgubljeno, rabljeno ali se je njegova količina zmanjšala, razen, če je bilo blago v takem stanju že pred prejemom in je kupec/prejemnik to takoj sporočil prodajalcu, dostavljalcu ali trgovcu, od katerega je blago prejel. Priložena mora biti kopija originalnega računa. Izvengarancijska vrnitev prejetega blaga prodajalcu v štirinajstih (14) dneh po prejemu, se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Kupec je dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri in zaradi vrnitve predmeta nakupa.


Če je kupec ponudniku v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in pogoji poslovanja sporočil, da od pogodbe odstopa in je prejeto blago v zakonskem roku vrnil nepoškodovano, nerabljeno, v originalni embalaži in nespremenjeni količini, mu bo prodajalec vrnil morebitno že plačano kupnino v roku najkasneje 14 dni od prejema odstopa od pogodbe. prodajalec po želji kupca omogoča tudi zamenjavo artikla.

Blaga naročenega po naročilu kupca, izven naše redne ponudbe, in živih organizmov (ribe, rastline, nevretenčarji) NI MOGOČE vrniti!

 

Garancija in vračilo blaga zaradi reklamacije

Vsi izdelki v prodaji imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele. Za uveljavljanje garancije in servisno vzdrževanje se lahko kupec obrne na nas ali pa direktno na proizvajalca.

Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu, ki mora biti priložen izdelku, ali je vsebovan na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi kopije računa. Garancija praviloma ne velja za: žarnice, hrano, rastline, baterije, programsko opremo, Ni-Cd in NiMH baterije in akumulatorje, varovalke, elektronske komponente, ipd.

Podatek o garanciji je naveden tudi na strani posameznega izdelka. Če tega podatka ni, izdelek nima garancije ali pa podatek trenutno ni znan. V tem primeru nas kupec lahko kontaktira, da mu sporočimo aktualne podatke.


Kupec je ob prevzemu dolžan blago preveriti in morebitne nepravilnosti ali poškodbe takoj sporočiti dostavljalcu ali (ob osebnem prevzemu) osebju v trgovini, nato pa se s prodajalcem dogovori za zamenjavo blaga ali vračilo kupnine. Naknadnih prijav izvengarancijskih napak ali poškodb prodajalec ni dolžen obravnavati, saj pozneje ni možno ugotavljati, če je do napak ali poškodb prišlo pred ali po prevzemu blaga.

Morebitne stroške vračila krije prodajalec. Če izdelek nima priloženega garancijskega lista, velja  kot garancija izdani račun. Če izdelek vračate v garancijo je le-ta lahko rabljen in ga ni potrebno poslati v originalni embalaži, priložite pa vse predmete nakupa. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

V primeru reklamacije, lahko kupec, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla, njegovo popravilo ali vračilo kupnine.

Naslov za vračilo blaga:

BIOM AV d.o.o.
Hrastovec 16, IOC Trzin
1236 Trzin

Reklamacijski zapisnik lahko odprete na povezavi (kliknite)

 

Stvarna napaka

Kupec ima pravico da lahko uveljavlja stvarno napako proizvoda ko:

 

- artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
- artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
- artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
- je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh (2) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
 

Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.
 

Uveljavljanje stvarne napake

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla. Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja na povezavi (kliknite)

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513#

Če obstoj napake na proizvodu ni sporen, po prodajalec čimprej, vendar najpozneje v roku osmih (8) dni ugodil kupčevi zahtevi.
Prodajalec bo pisno odgovoril kupcu na zahtevo najpozneje v osmih (8) dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

Kupec lahko uveljavlja stavrno napako blaga v roku dveh (2) let od izročitve blaga.
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve (2) leti, odkar je bila stvar izročena.

 

Odveza odgovornosti

Spletna trgovina Aquashop deluje po načelu kataloške prodaje. Podatki o dobavi in opisi izdelkov pa so ustvarjeni na podlagi informacij s strani dobaviteljev izdelkov in so zgolj informativne narave. Kljub prizadevanju za stalno ažuriranost trgovine in dobavnih rokov se lahko zgodi, da se lastnosti izdelkov, njihova cena in dobava spremenijo tako hitro, da ne uspemo popraviti podatkov in so izdelki še vedno zavedeni v seznamu spletne trgovine.

V primeru večje spremembe, ki bi vplivala na funkcionalnost, ceno ali druge pomembne lastnosti naročenega izdelka, bo prodajalec kupca o tem obvestil. Kupec ima pravico naročilo preklicati, zamenjati za drug izdelek ali pa izdelek izločiti iz naročila v primeru da je naročil več izdelkov.

 

Pritožbe in spori

V primeru težav se kupec s spletno trgovino Aquashop lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 01/56 44 188 ali 040/813 139 ali po elektronski pošti na info@aquashop.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@aquashop.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo v petih (5) delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v osmih (8)dneh obvestil uporabnika (kupca) o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno in tudi hitro. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo. Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Spletna trgovina Aquashop se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prizadevamo po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

Izvensodno reševanje sporov

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Spletna trgovina Aquashop, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).
Platforma je na voljo potrošnikom na spodnji povezavi:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

Izdelki "po naročilu"

Za izdelke višjega visokega cenovnega razreda, izdelke ki se prodajajo izjemno redko in izdelke ki se pri proizvajalcu/dobavitelju naročajo in so narejeni nestandardno, prodajalec in kupec dogovarjata rok dobave, način plačila in dostavo.

 

Garancija najnižje cene

V času akcije "Garancija najnižje cene", lahko naše stranke izenačijo ceno posebej imenovanih akcijskih proizvodov z najnižjo ceno, ki so jo našli v ponudbi na slovenskem tržišču. V opombe ob zaključku naročila vpišejo direktno povezavo do izbranega proizvoda, mi pa naročenemu izdelku izenačimo ceno in paketu dodamo še bon za akcijski popust pri naslednjem nakupu. Izenačitev cene velja za izdelke, ki jih posebej določimo ob začetku akcije.

 

Avtorske pravice

Vsi članki, vodniki po nakupih in slikovno gradivo ter opisi izdelkov so last njihovih avtorjev in se jih brez dovoljenja ne sme razmnoževati.

Prodajalec ne odgovarja za pravopisne, cenovne ali tekstovne napake. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Vse slike izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo dejanskih lastnosti izdelkov.

 

Splošne pogoje spletne trgovine Aquashop lahko tudi shranite na svoj računalnik. Kliknite povezavo

 

Spletna trgovina AQUASHOP
BIOM AV d.o.o.

 

  

Zadovoljstvo ob nakupu!

V skladu z ZVPot garantirano
zadovoljstvo ob nakupu!  Več...

 

Hitra dostava!

Cenovno ugodna in hitra dostava
na vaš dom že v roku 24 h.  Več...


Varstvo osebnih podatkov!

Vaši osebni podatki so varovani v skladu
z ZVOP-1.  Več...


Možnosti različnih plačil!

Različne vrste plačil, kreditiranje
in  obročno plačevanje.  Več...

 

Piškotki za analitiko
Beleženje analitike obiskanosti spletne strani in zagotavljanje podatkov za boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družbena omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na družbena omrežja.
Piškotki za oglaševanje
Ciljano oglaševanje glede na pretekle uporabnikove aktivnosti na drugih straneh in ciljano oglaševane glede na uporabnikove aktivnosti na tej strani.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih